Vaststelling integraal VTH-beleid 2018-2022

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
23-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Integraal beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2022’ (VTH-beleid) vastgesteld. Het VTH-beleid is uitvoerend beleid dat zich specifiek richt op de VTH-taken die volgen uit het omgevingsrecht (bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en (brand)veiligheid). In het VTH beleidsplan worden de doelen en prioriteiten voor de uitvoering van de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken beschreven.

Het nieuwe VTH-beleid is direct in werking getreden en kan worden ingezien op werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via de website www.officielebekendmakingen.nl.