Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Nijlande, Nijlande 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9452VA 19
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Nijlande, Nijlande 19

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand
Particuliere bomen

  • Nijlande, Nijlande 19, 9452 VA, vellen kastanje en eik (verzonden 17-12-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.