Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Stationsstraat 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451AJ 14
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Stationsstraat 14

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Rolde, Stationsstraraat 14, 9451 AJ, bouwen 14 appartementen  (ontvangen 18-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.