Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Veenhof 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461TG 5
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Veenhof 5

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Veenhof 5, 9461 TG, vervangen bijgebouw (ontvangen 16-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.