Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Schoolstraat

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Schoolstraat

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieten, Schoolstraat, 9461 AB, realiseren 3 appartementen (ontvangen 15-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.