Ontwerpbesluit, verlenen omgevingsvergunning, Gasselterboerveenschemond 14, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PN 4
Publicatiedatum
22-07-2020
Einddatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbesluit, verlenen omgevingsvergunning, Gasselterboerveenschemond 14, Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is voor de inrichting gelegen Gasselterboerveenschemond 4 te Gasselternijveenschemond:

  • de omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te verlenen voor het veranderen van een puimveehouderij, zaaknummer 260425:
  • de voorschriften van de geldende vergunningen te actualiseren.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 23-07-2020 tot en met woensdag 02-09-2020 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. U kunt de stukken (op afspraak) inzien.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen.
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.