Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, kavel 6 (de Strubben 4), Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
16-07-2020
Einddatum
10-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, kavel 6 (de Strubben 4), Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Annen, kavel 6 (de Strubben 4), 9468 --, bouwen woning (ontvangen 16-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.