Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Broeder Sylvesterlaan kavel 7 t/m 12, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PP 11
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Broeder Sylvesterlaan kavel 7 t/m 12, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Broeder Sylvesterlaan kavel 7 t/m 12, 9449 --, bouwen 6 woningen (drie 2 onder 1 kap) (ontvangen 14-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.