Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinkstraat 3, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463PS 3
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinkstraat 3, Eext

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Eext, Brinkstraat 3, 9463 PS, splitsen hoofdgebouw (ontvangen 14-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.