Ingekomen aanvraag, aanleggen of wijzigen weg en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eleveld 3, Eleveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9456TC 3
Publicatiedatum
15-07-2020
Einddatum
09-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, aanleggen of wijzigen weg en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eleveld 3, Eleveld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanleggen of wijzigen weg en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Eleveld, Eleveld 3, 9456 TC, aanleggen pad (ontvangen 15-07-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.