Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Gasselternijveen, Babtistenkade 40

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514AH 40
Publicatiedatum
22-08-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Gasselternijveen, Babtistenkade 40, 9514 AH, aanleggen middenspanningskabel (ontvangen 27-07-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.