Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk, Nieuwediep, Nieuwdiep 121

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9512SG 121
Publicatiedatum
22-08-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nieuwediep, Nieuwediep 121,9512 SG, vergroten werktuigenloods (ontvangen 14-08-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.