Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod, Zeegserweg 2, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9469PL 2
Publicatiedatum
16-04-2020
Einddatum
28-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod, Zeegserweg 2, Schipborg

Beschrijving

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod 

  • Schipborg, Zeegserweg 2, 9469 PL, oprichten woning met bijgebouw (verzonden 16-04-2020) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen