Vellen houtopstand, in plantsoen tegenover Schoolstraat 17, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461AA 17
Publicatiedatum
17-04-2020
Einddatum
29-05-2020
Kaart behorende bij: Vellen houtopstand, in plantsoen tegenover Schoolstraat 17, Gieten

Beschrijving

Vellen houtopstand 

Gemeentelijke bomen 

  • Gieten, in plantsoen tegenover Schoolstraat 17, vellen twee knotlindes (verzonden 17-04-2020) 

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.