Rectificatie: Ingekomen aanvraag, Gieterstraat 3, Eext

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9463PW 3
Publicatiedatum
22-04-2020
Einddatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Rectificatie: Ingekomen aanvraag, Gieterstraat 3, Eext

Beschrijving

De ontvangen aanvraag, Eext, weiland tegenover Gieterstraat 1, bouwen schuilstal is niet juist. 
Het adres moet zijn: Eext, weiland tegenover Gieterstraat 3 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen