Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Zeegserweg 2, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PL 2
Publicatiedatum
09-04-2020
Einddatum
04-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Zeegserweg 2, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Vellen houtopstand 

Particuliere bomen 

  • Schipborg, Zeegserweg 2, 9469 PL, vellen knotwilg en kastanje, 9469 PL (ontvangen 09-04-2020) 
     

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.