Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Nijlande 1, Nijlande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9452VA 1
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
10-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Nijlande 1, Nijlande

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Vellen houtopstand 

Particuliere bomen

  • Nijlande, Nijlande 1, 9452 VA, vellen twee bomen (ontvangen 15-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.