Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Amen 25, Amen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9446PA 25
Publicatiedatum
09-04-2020
Einddatum
04-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Amen 25, Amen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Vellen houtopstand 

Particuliere bomen 

  • Amen, Amen 25, 9446 PA, vellen eik (ontvangen 09-04-2020) 
     

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.