Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, kad.bek. gemeente Anloo, sectie Z, nummer 1147 (op de brink), Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Anloo Z 1147
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
10-06-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Annen, kad.bek. gemeente Anloo, sectie Z, nummer 1147 (op de brink), plaatsen vlaggenmast (ontvangen 15-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.