Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veldweg 24, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PW 24
Publicatiedatum
19-04-2020
Einddatum
14-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veldweg 24, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Nooitgedacht, Veldweg 24, 9449PV, vergroten tienerlodge (ontvangen 19-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.