Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 11, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451BA 11
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 11, Rolde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Rolde, Hoofdstraat 11, 9451 BA, verbouwen van een Rijksmonument, zijnde het voormalige gemeentehuis naar 4 zelfstandige woonappartementen (verzonden 14-10-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.