Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en het voeren van handelsreclame, Stationsstraat 37, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461GR 37
Publicatiedatum
15-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en het voeren van handelsreclame, Stationsstraat 37, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en het voeren handelsreclame

  • Gieten, Stationsstraat 37, 9461 GR, aanbrengen reclame (ingekomen 15-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.