Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Randweg 4, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9469PK 4
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Randweg 4, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Schipborg , Randweg 4, 9469 PK, verbouwen woning (ingekomen 14-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.