Verleende omgevingsvergunningen Vellen houtopstand, Eext, Kloosterstraat 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9463PR 5
Publicatiedatum
16-11-2018
Einddatum
28-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Vellen houtopstand Particuliere bomen

  •  Eext, Kloosterstraat 5, 9463 PR, vellen eik (verzonden 16-11-2018)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.