Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Amen, Amen 32

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9446PC 32
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning  hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Amen, Amen 32, 9446 PC, samenvoegen 2 adressen tot 1adres (ontvangen 14-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.