Bekendmaking gemeentelijke belastingen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
08-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

De raad van de gemeente Aa en Hunze heeft in de vergadering van 8 november 2018 de volgende verordeningen vastgesteld:

  • de “Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2019”;
  • de “Verordening Afvalstoffenheffing 2019”;
  • de “Verordening Rioolheffing 2019”;
  • de “Verordening Forensenbelasting 2019”;
  • de “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019”;
  • de “Legesverordening 2019”;
  •  de “Verordening Toeristenbelasting 2020”.

Datum van ingang
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Voor de toeristenbelasting is de datum van ingang van heffing 1 januari 2020.

Inzage
De teksten van de verordeningen zijn in te zien op het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. De teksten zullen ook in te zien zijn op de website van de gemeente Aa en Hunze in de Regelingenbank.