Rectificatie: uitvoeren werkzaamheden, Ekehaar, Hoofdstraat 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9454PK 27
Publicatiedatum
07-08-2019
Einddatum
18-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Rectificatie

De ontvangen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, Ekehaar, Oal Diek, kad. bekend sectie U 1429/1430, aanleggen erfbeplanting/erfverharding  is niet juist. Dit moet zijn:

  • Ekehaar, Hoofdstraat 27, 9454 PK, kad. bekend gemeente Rolde, sectie U, nummers 1429/1430, aanleggen erfbeplanting/erfverharding

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.