Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Schipborgerweg 3, Anloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9467TB 3
Publicatiedatum
05-08-2019
Einddatum
16-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Anloo, Schipborgerweg 3, 9467 TB, vellen beuk (ontvangen 05-08-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.