Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Nijlande 18, Nijlande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9452VB 18
Publicatiedatum
06-08-2019
Einddatum
17-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Nijlande, Nijlande 18, 9452 VB, vellen 4 hollandse linden (ontvangen 06-08-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.