Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Anlooërweg, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Anloo U 165
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
24-12-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Annen, Anlooërweg kad. Bek. Gemeente Anloo, sectie U, nr 165 (deels) (ten westen van garage Stadman) , realiseren tijdelijk terrein voor het laden van elektrische bussen (verzonden 12-11-2019) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.