Rectificatie Kad.gem. Gasselte, locatie 1 sectie E 440, kad.gem. Rolde, locatie 2 sectie M 2034 en locatie 3 sectie T 971

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Gasselte E 440
Publicatiedatum
31-10-2019
Einddatum
12-12-2019

Beschrijving

Rectificatie

De ontvangen aanvraag, Kad.gem. Gasselte, locatie 1 sectie E 440, kad.gem. Rolde, locatie 2 sectie M 2034 en locatie 3 sectie T 971, plaatsen 3 trekkershutten met de activiteit bouwen bouwwerk is niet juist. 

Dit moet zijn de activiteit: gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.