Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Vredenheimseweg, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
11-11-2019
Einddatum
23-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Grolloo, Vredenheimseweg(nummer nog niet bekend), 9444 --, bouwen woning (ontvangen 11-11-2019) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.