Verleende omgevingsvergunning, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Stationsstraat 19, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461GP 19
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Stationsstraat 19, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Gieten, Stationsstraat 19, 9461 GP, nieuwbouw kantoor met bovenwoning (verzonden 12-05-2020)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.