Verleende omgevingsvergunning, Streek 17, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9511PJ 17
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Streek 17, Gieten

Beschrijving

Kennisgeving

Besluit - verlenen omgevingsvergunning (Reguliere procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend:

  • Streek 17 Gieterveen: voor het milieuneutraal veranderen van een akkerbouw- en pluimveebedrijf, verzenddatum besluit: 13 mei 2020, zaaknummer Z2020-00000354.

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het Corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.