Verleende omgevingsvergunning, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Amerweg 13, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9444PC 13
Publicatiedatum
11-05-2020
Einddatum
22-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Amerweg 13, Grolloo

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Grolloo, Amerweg 13, 9444 PC, wijzigen bestemming (verzonden 11-05-2020)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.