Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9465TV 7
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Anderen, Gevelakkers 7, 9465 TV, in gebruik nemen van guesthouse op 1e verdieping bijgebouw (ontvangen 12-05-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.