Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinklaan kavel 4, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Abbenbroek
Publicatiedatum
11-05-2020
Einddatum
06-07-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinklaan kavel 4, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Brinklaan kavel 4, kad.bek. gemeente Aa en Hunze, sectie X, nummer 1048, bouwen woning (ontvangen 11-05-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.