Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en brandveilig gebruik, Annen, Schipborgerweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468TA 7
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
24-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk en brandveilig gebruik

  • Annen, Schipborgerweg 7, 9468 TA, intern uitbreiden kinderdagverblijf (verzonden 13-03-2019)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.