Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, de Hoefslag 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462RZ 20
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
24-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, de Hoefslag 20, 9462 RZ, bouwen schuurwoning (verzonden 13-03-2019)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.