Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwerk, Gasteren, Oudemolenseweg 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9466PB 8
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
24-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Oudemolenseweg 8, 9466 PB, plaatsen zonnepanelen op maaiveld (ontvangen13-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.