Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwerk, Gasselte, Lutkenend 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462PN 6
Publicatiedatum
14-03-2019
Einddatum
25-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasselte, Lutkenend 6, 9462 PN, wijzigen reeds verleende omgevingsvergunning (ontvangen 14-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.