Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Eext, Hondelweg 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463TG 2
Publicatiedatum
17-03-2019
Einddatum
28-04-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Eext, Hondelweg 2, 9463 TG, aanleggen paardenbak (ontvangen 17-03-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.