Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, berm voor Oude Wildervanksterweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461AN 7
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten, berm voor Oude Wildervanksterweg 7

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen
•    Gieten, gem. berm voor Oude Wildervanksterweg 7, vellen 3 zomereiken (verzonden 15-01-2021)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Inzage

De stukken liggen vanaf donderdag 21 januari 20221 tot en met woensdag 15 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.