Verleende omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Annen, Zuidlaarderweg 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9472ZR 27
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Annen, Zuidlaarderweg 27

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

•    Annen, Zuidlaarderweg 27, 9468 AB, oprichten garage met overkapping (verzonden 12-01-2021)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.