Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Eext, Hoogakkers 7b

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9463RR 7
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Eext, Hoogakkers 7b

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Ingekomen melding

Aanleggen/wijzigen uitweg

•    Eext, Hoogakkers 7b, aanleggen nieuwe oprit (ontvangen 13-01-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.