Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Annen, Zuidlaarderweg 13c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9472ZR 3
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen melding, aanleggen/wijzigen uitweg, Annen, Zuidlaarderweg 13c

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Ingekomen Melding

Aanleggen/wijzigen uitweg

•    Annen, Zuidlaarderweg 13c, aanleggen nieuwe oprit (ontvangen 14-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.