Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten Brink 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461AS
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Gieten Brink 9

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen
•       Gieten, voor Brink 9, vellen knotlinde (ontvangen 11-01-2021)    

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.