Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, particuliere bomen, Amen, Amen 33

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9446PA 33
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, particuliere bomen, Amen, Amen 33

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Particuliere bomen

•    Amen, Amen 33, 9446 PA, vellen zomereik (ontvangen 06-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.