Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Grolloo, Tienmaatsweg (gem. Rolde sectie T nr. 2256)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
18-02-2019
Einddatum
01-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Grolloo, Tienmaatsweg (gem. Rolde sectie T nr. 2256), bouwen mestbassin (ontvangen 12-02-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.