Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Nieuw Annerveen, Hunzeweg 38

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9657PD 38
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Vellen houtopstand particuliere bomen

  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 38, 9657 PD, vellen 5 eiken (verzonden 24-04-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.